V1999-05 – Dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om tilbudspriser – UNIPA AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.01.1999

Unipa AS gis dispensasjon til å fastsette felles priser i aktivitetsmateriell for papirvarer og kontorrekvisita som omsettes i kjedens forretninger. Dispensasjonen gis på vilkår at kjedemedlemmene fritt kan fastsette lavere tilbudspriser enn oppgitt i aktivitetsmateriellet og at Unipa melder fra til Konkurransetilsynet om endringer i medlemsmassen og om endringer i vedtekter og avtaler. Vedtaket gjelder frem til 1. januar 2004.