V1999-04 – Forskrift om dispensasjon fra konkurranselovens kap. 3 for medlemmer av maskinringer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.01.1999

Næringsdrivende i landbruket som er medlemmer av maskinringer som formidler utleie av medlemmenes ledige maskinkapasitet gis dispensasjon fra forbudene mot pris- og anbudssamarbeid i konkurranseloven. Dispensasjonen gis på vilkår av at felles fastsatte timepriser på utleie av maskiner og sjåførtjenester som formidles gjennom maskinringene er veiledende.