V1999-03 – Dispensasjon for prissamarbeid – Menykjeden og Primakjeden

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.1999

Meny BA er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven. Det betyr at andelslaget kan foreta felles markedsføring med angivelse av priser for lagets medlemmer. Det er satt som vilkår for dispensasjonen at den enkelte medlem i andelslaget skal ha anledning til å sette en lavere pris enn den som blir fastsatt av Meny BA.