A1999-01 – Kommisjonsavtale mellom A/S Salten Kraftsamband (SKS) og A/S Fauske Lysverk (FL)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.01.1999

Vurdering av inngått kommisjonsavtale om kraftomsetning i forhold til forbudet i konkurranseloven vedrørende påvirkning av videreforhandlers priser. Som en følge av at FL hadde påtatt seg såvidt liten økonomisk risiko og hadde så liten økonomisk handlefrihet var det ikke naturlig å anse FL som en selvstendig, uavhengig aktør. Forholdet mellom SKS og FL var dermed ikke å regne som et leverandør/avtaker forhold til forbudet om påvirkning av videreforhandlers priser, og kommisjonsavtalen ble vurdert til ikke å rammes av nevnte forbud.