V1998-104 – Forskrift om dispensasjon fra konkurranselovens kap. 3 for anbefaling av NS 3430 og NS 3431

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranselovens kap. 3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.11.1999

Sammenslutninger og grupper av ervervsdrivende gis dispensasjon for å kunne anbefale sine medlemmer å bruke NS 3430 (bygg og anleggsarbeid) og NS 3431 (totalenterpriser). (NS står for Norsk Standard)