V1998-103 – Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.11.1998

Den norske Forleggerforening (DnF) og Den norske Bokhandlerforening (DnB) innvilges dispensasjon fra konkurranseloven for bokbransjeavtalen. Det stilles flere vilkår for dispensasjonen.