V1998-117 – dispensasjon fra §§ 3-1 første ledd og 3-2 for prissamarbeid mellom deltakerne i Transport- og Maskinformidling i Nord Østerdal og oppheving av tidligere vedtak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.12.1998

Deltakerne i Transport- og maskinformidling i Nord-Østerdal gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at det kan samarbeides om å inngi pristilbud og anbud ved anbudskonkurranser på større transportoppdrag. Samtidig oppheves tidligere vedtak.