V1998-116 – dispensasjon fra § 3-1 første ledd for samarbeid om priser på

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.12.1998

Seks transportører i Østfold er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven. Transportørene kan opptre samlet i forhandlinger med oppdragsgivere om priser på transport av tømmer.