V1998-115 – dispensasjon fra § 3-1 første ledd slik at Express Mat AS og franchisetagerene kan samarbeide om utsalgspriser på pizza og kinesiske retter under varemerkene «Piccolo Pizza» og «Pizza & Kinaekspressen»

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.12.1998

Express Mat AS og franchisetagerene gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for samarbeid om utsalgspriser på pizza og kinesiske retter under varemerkene «Piccolo Pizza» og «Pizza og Kinaekspressen». Dispensasjonen gis på vilkår av at Konkurransetilsynet blir informert hvis nye franchisetagere tiltrer avtalen.