V1998-110 – forlengelse av gjeldende kollektive filmleieavtale – Kommunale Kinematografers Landsforbund, Norske Filmbyråers Forening og Kommunenes Filmcentral

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.12.1998

Kommunale Kinematografers Landsforbund, Norske Filmbyråers Forening og Kommunenes Filmcentral gis midlertidig dispensasjon for forlengelse av den gjeldende filmleieavtale. Dispensasjonen gjøres avhengig av at en ny filmleieavtale forelegges Konkurransetilsynet straks den er ferdigforhandlet. Den midlertidige dispensasjonen trer i kraft 1. januar 1999 og gjelder frem til en ny kollektiv filmleieavtale foreligger og er vurdert i Konkurransetilsynet, dog ikke lenger enn til 1. juli 1999.