V1998-109 – leveringsavtaler inngått av Statens forvaltningtjeneste

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Dispensason fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.12.1998

Kardex System A/S, Altikon a.s, NGM AS, Constructor Norge AS, Ricoh Norge AS, Ocè Norge AS, Canon Norge as, Xerox AS og Carl Emil AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at selskapene gjennom avtaler med videreforhandlere kan inngå kontrakter med Statens Forvaltningstjeneste med hensyn til priser, rabatter og avanser på stålskap, arkiv- og lagerreoler, kopieringsutstyr, papir og rekvisita.