V1998-107 – dispensasjon fra § 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.11.1998

Vaskeriene tilknyttet Riks-Rent Tekstiltjeneste er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at de kan samarbeide om priser på tekstilrenhold og tekstilutleie til hotellkjeder. Dispensasjonen gjelder prissamarbeid både i forhold til hotellkjeder som vaskeriene har inngått basisavtale med og for prissamarbeid i forhold til nye hotellkjeder som vaskeriene i fremtiden inngår basisavtale med. Samtidig oppheves tidligere gitte dispensasjoner for prissamarbeid overfor enkelte navngitte hotellkjeder.