V1998-106 – Bodø trafikkskole og Tore’s trafikkskole – Dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.11.1998

Bodø Trafikkskole og Tore’s Trafikkskole innvilges dispensasjon for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring.