V1998-99 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.11.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til en rekke dagligvareforretninger , til å samarbeide om priser på dagligvarer, oppheves.