V1998-98 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.11.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Sko-Myhra i Porsgrunn og Skien og Nye skohjørnet i Porsgrunn til å foreta prissamarbeid, oppheves.