V1998-91 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.11.1998

 

Opphevelse av dispensasjon til å fastsette felles priser oppheves – Lasses Bilsenter AS og Centrum Service AS .