V1998-90 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.11.1998

Opphevelse av dispensasjon – Heidenreich Holding AS for å kunne utgi felles prisbok med veiledende priser for konsernbedriftene AS Heidenreich, Trondheim Rør AS og K. Strøm AS