V1998-89 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.10.1998

Lønns- og Prisdirektoratets dispensasjon om konkurransereguleringer av priser og avanser gitt til Jerngjenvinningens Bransjekontor, oppheves.