V1998-88 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1.juli 1960

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Konkurransetilsynets vedtak 98/88

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.10.1998

Opphevelse av tidligere dispensasjonsvedtak etter prisloven.om konkurransereguleringer av priser og avanser. Dispensasjonen gjaldt bruk av felles priser for salg av avispapir gitt til Treforedlingsindustriens Servicekontor, senere videreført av Treforedlingsindustriens Bransjeforening.