V1998-87 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Sjøvold Sko A/S og Solid A/S til å samarbeide om priser på skotøy, oppheves.