V1998-84 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til E. Winæss A/S og H. E. Pettersson A/S til å samarbeide om felles priser på forretningenes produkter, oppheves.