V1998-83 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Salomon Sko i Sandefjord, med filial i Langesund, og Sentrum Sko i Kragerø, til å samarbeide om priser på skotøy, oppheves.