V1998-82 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Centrum Elektriske A/S og Auensens Elektriske A/S til å samarbeide om priser på elektriske artikler, oppheves.