V1998-81 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Brødfabrikken AS, Helgesens Bakeri & Conditori og Rosenborg Dampbakeri til å fastsette felles priser, oppheves.