V1998-80 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Åmot Installasjon A/S og Viva Elsenter A/S til å samarbeide om felles priser på bedriftens produkter, oppheves.