V1998-76 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Fjordfisk S/L og fiskehandlerne i Østfoldbyene til å fastsette pris og foreta fellesannonsering av tilbudspriser for fisk, oppheves.