V1998-75 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Bogstadveien Fisk og Vilt, E. Dæhlen og Co, Eiksmarka Fisk og Vilt, Georg A. Nilsen, Reidar Skoglunn og Nordsjøfisk AS til å foreta fellesannonsering av billige varetilbud, oppheves.