V1998-74 – Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.10.1998

SAS, Widerøe, Braathens, Coast Air, Teddy Air og Helikopter Service er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapene kan ha tariffkonsultasjoner om transport av passasjerer med bagasje på ruteflygninger. Dispensasjonen er gitt på vilkår av bl.a. at konsultasjonene ikke omfatter den kapasitet som tariffene skal gjelde for, at konsultasjonene fører til interlining, at deltakelse i konsultasjonene er frivillig og åpen for andre aktører, at konsultasjonene ikke binder deltakerne og at konsultasjonene ikke omfatter agentprovisjoner m.v.. Interlinebilletter tillater reisende å fly med et annet selskap enn det billetten er kjøpt av, såfremt selskapet deltar i samarbeidet. Videre åpner interlinebillettene for at en reisende kan benytte én gjennomgående takst på hele reisen uavhengig av transportør. Passasjeren betaler med andre ord en gjennomgående pris for flere etterfølgende strekninger med ulike selskaper.