V1998-73 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Flyvefisken, Kirkeveiens Fisk og Vilt, K. Jacobsen AS og P.F. Hallen AS til å foreta fellesannonsering av billige varetilbud, oppheves.