V1998-72 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.10.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Enok Nilsen, J.K. Torsøe, J. Hæstad, Fiskernes Salgslag og Reinhartsen & Co til å foreta fellesannonsering av kampanjepriser på reker, oppheves.