V1998-71 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.09.1998

Prisdirektoratets dispensasjon fra prislovens forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser til Mini 9 A/S og Haralds Marked A/S til å samarbeide om priser på dagligvarer, oppheves.