V1998-70 – Søknad om dispensasjon fra forbud mot prissamarbeid og markedsdeling

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1, 3-3 og 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.09.1998

Bakerigruppen Buskerud Hedmark Oppland er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid og markedsdeling i konkurranseloven slik at deltakerne i nettverket kan opptre med felles priser overfor de kjeder de inngår leveringsavtaler med og slik at leveransene til dagligvarebutikkene kan fordeles på deltakerne i nettverket.