V1998-67 – samarbeid om priser på større transportoppdrag – Bilfellesskapet i Storsteinnes

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.09.1998

Medlemmene i Bilfellesskapet gis dispensasjon fra forbudene mot pris- og anbudssamarbeid i konkurranseloven, slik at de samarbeide om felles pristilbud og inngi felles pristilbud ved anbud på større transportoppdrag. Dispensasjonen gis på vilkår av at Bilfellesskapet melder fra til Konkurransetilsynet dersom nye medlemmer tiltrer samarbeidet.