V1998-65 – Norges Takseringsforbunds etiske regel § 2 jf instruks for takstmenn § 9

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.09.1998

Norges Takseringsforbunds dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid for ikke lenger gjeldende etiske regler er opphevet. Dispensasjon for nye etiske regler er gitt i V98-51.