V1998-62 – Forlenget dispensasjon for samarbeidet i Norske Sildeolje- og Sildemelindustris Salgslag AS – (Norsildmel)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.02.1998

Norsk Sildolje- og Sildemelindustris Salgslag A/L er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid og markedsdeling i konkurranseloven for å kunne fastsette priser ved fellessalg av sildolje, sildemel og beslektede produkter fremstilt ved medlemmenes fabrikker og for å kunne fordele leveringsordrer mellom medlemmene.