V1998-61 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av 1. juli 1960

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.08.1998

Ventilasjonsbransjens Servicekontors (tidligere Automatikkleverandørenes Forening) dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid oppheves, da leveringsbetingelsene ikke lenger gjelder.