V1998-58 – Leveringsavtaler inngått av Statens forvaltningstjeneste

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1 andre ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.09.1998

AS Norske Shell, Hydro Texaco AS, Statoil Norge AS, Norske Fina AS og Esso Norge AS gis dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapene gjennom avtaler med videreforhandlere kan inngå kontrakter med Statens forvaltningstjeneste med hensyn til priser, rabatter og avanser på oljeprodukter.