V1998-55 – Opphevelse av vedtak om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.08.1998

Dispensasjon fra konkurranseloven for å kunne avtale og operere med like priser på trafikkskoletjenester for ABC Trafikkskole AS og Tjelde Kjøreskole oppheves, da det ikke lenger er behov for disepensasjonen.