V1998-50 – felles prisfastsettelse for Trondheim trafikkskole og Løges trafikkskole AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.08.1998

Trondheim Trafikkskole (Bakke Trafikkskole, Einum & Solemsli Trafikkskole AS og Kjell Jensen Trafikkskole) og Løges Trafikkskole AS gis dispensasjon til å avtale og operere med like priser på skolenes tjenester.