V1998-46 – Opphevelse av vedtak om dispensasjon fra § 1 i forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser

Bestemmelse ikon Bestemmelse: 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.07.1998

Norges Lastebileier-Forbunds dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid for å forhandle med Norsk Texaco Oil AS på vegne av to medlemmer, er opphevet. Årsaken er at samarbeidet mellom NLF og Norsk Texaco Oil AS om prisforhandlinger på transport av oljeprodukter har opphørt.