V1998-45 – Leveringsavtaler inngått av statens forvaltningstjeneste

Bestemmelse ikon Bestemmelse: Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.07.1998

Merkantildata ASA, Lantec AS, ComputerLand Norge, Dell Computer AS og ID Comnet AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven, slik at selskapene gjennom avtaler med videreforhandlere kan inngå konktrakter med Statens Forvaltningstjeneste med hensyn til priser, rabatter og avanser på personlige datamaskiner, servere og skrivere.