V1998-41 – dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1 for anbefalt norm for kalkulasjon av arbeidssamvirkebedriftenes varer og tjenester

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.06.1998

Arbeidssamvirkenes Landsforening er en landsomfattende forening for bedrifter som gir tilbud om varig sysselsetting av yrkeshemmede. Arbeidssamvirkebedriftene har attføring som det primære virksomhetsområde, og attføringsvirksomheten skal skje i et mest mulig ordinært produksjonsmiljø for vare- eller tjenesteproduksjon. Den anbefalte norm for kalkulasjon av arbeidssamvirkebedriftenes varer og tjenester er utarbeidet av ASVL og NHO. Formålet med kalkulasjonsnormen er å unngå en konkurransevridning mellom arbeidssamvirkebedriftene og det øvrige næringsliv. Næringslivets Hovedorganisasjon og Arbeidssamvirkenes Landsforening gis dispensasjon for bruk av «Anbefalt norm for kalkulasjon av arbeidssamvirkebedriftenes varer og tjenester».