V1998-41 – dispensasjon fra § 3-4, jf § 3-1 for anbefalt norm for kalkulasjon av arbeidssamvirkebedriftenes varer og tjenester

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.06.1998

Arbeidssamvirkenes Landsforening er en landsomfattende forening for bedrifter som gir tilbud om varig sysselsetting av yrkeshemmede. Arbeidssamvirkebedriftene har attføring som det primære virksomhetsområde, og attføringsvirksomheten skal skje i et mest mulig ordinært produksjonsmiljø for vare- eller tjenesteproduksjon. Den anbefalte norm for kalkulasjon av arbeidssamvirkebedriftenes varer og tjenester er utarbeidet av ASVL og NHO. Formålet med kalkulasjonsnormen er å unngå en konkurransevridning mellom arbeidssamvirkebedriftene og det øvrige næringsliv. Næringslivets Hovedorganisasjon og Arbeidssamvirkenes Landsforening gis dispensasjon for bruk av “Anbefalt norm for kalkulasjon av arbeidssamvirkebedriftenes varer og tjenester”.

Var dette nyttig?