V1998-38 – Dispensasjon fra § 3-4, jfr. § 3-1 førsteledd for nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB2000)

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.06.1998

Norges Speditørforbund gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å fastsette og anbefale forbundets medlemmer å bruke nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB2000).