V1998-37 – Dispensasjon fra § 3-4, jfr. § 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.06.1998

Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å fastsette og anbefale foreningens medlemmer å bruke forelagte standard leasingkontrakter. Foreningen må i anbefalingen gjøre det klart at medlemmene står fritt til å bruke andre kontraktsvilkår.