V1998-36 – Dispensasjon fra § 3-1, felles prisfastsettelse for Jan Erik Paulsen Trafikkskole og Svolvær Sjåførskole AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9,

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.05.1998

Jan Erik Paulsen Trafikkskole og Svolvær Sjåførskole AS gis dispensasjon til å fastsette felles priser på kjøreskoletjenester.