V1998-35 – Dispensasjon for prissamarbeid mellom Haugesund Energi AS og Karmsund Kraftlag AS

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.06.1998

Haugesund Energi AS og Karmsund Kraftlag AS gis dispensasjon for prissamarbeid inntil selskapenes generalforsamlinger har behandlet den planlagte fusjonen mellom selskapene.