V1998-30 – felles prisfastsettelse for Nermark Trafikkskole, Olufsen Trafikkskole, Kristoffersen Trafikkskole og Ellingjord Trafikkskole

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.05.1998

Nermark Trafikkskole, Olufsen Trafikkskole, Kristoffersen Trafikkskole og Ellingjord Trafikkskole gis dispensasjon til å fastsette felles priser på kjøreskoletjenester.