V1998-27 – Dispensasjon fra § 3-1 for at medlemsbedrifter i Riks-Renttekstilservice kan samarbeide om pris ovenfor Choice Hotels Norge

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.04.1998

Medlemsbedriftene i Riks-Rent gis dispensasjon for å kunne samarbeide om priser på vaskeri- og rensetjenester overfor Choice Hotels Norge AS. Dispensasjonen gis på vilkår av at partene melder fra til Konkurransetilsynet dersom nye vaskerier tiltrer avtalen eller dersom avtalen endres.