V1998-23 – Samarbeidsavtale om tele- og infrastruktur på Fornebu

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, dispensasjon fra § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.03.1998

Samarbeidet mellom EAB, Eltele Øst og Telenor Nett tar sikte på å planlegge, tilrettelegge og bygge ut felles framføringsveier for kabler til Fornebu-området. Hovedhensikten med avtalen er at de aktører som i dag har konkrete planer om fysisk infrastruktur i området bygger felles fremføringsveier. Fordelen med dette er at hver aktør skal slippe å grave separert og ukordinert. EAB Tele AS, ElTele Øst AS og Telenor Nett AS gis dispensasjon til å opprettholde bestemmelser om fastsettelse av priser for infrastruktur på Fornebu.