V1998-14 – Vedtak om inngrep mot Telenors rabattordning Familie og venner Mobil

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10,

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.02.1998

Konkurransetilsynet griper inn mot en planlagt rabattordning fra Telenor Mobil kalt Familie og Venner Mobil (FVM). Konseptet innebærer at Telenors fastabonnenter får rabatt på samtaler til og fra tre forhåndsdefinerte mobilabonnenter i et av Telenors mobilnett mot å betale en noe høyere fastavgift. Tilsynet mener det er viktig at den begrensede konkurransen i fasttelefonimarkedet ikke benyttes til å innføre konkurransebegrensninger i andre markeder. Tilsynet vedtok derfor å forby FVM med mindre NetCom GSM AS ble gitt anledning til å delta i rabattordningen på ikkediskriminerende vilkår.